Môi trường

Điểm sáng bảo vệ môi trường

Được biết, hạ tầng KCN Lương Sơn với diện tích 71 ha đã cơ bản hoàn thiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Trong đó, nhiều hệ thống

Môi trường tại Bắc Cực ngày càng xuống cấp

Đây là kết luận được đưa ra trong “Báo cáo về khí hậu Bắc Cực 2016” do Cơ quan Đại dương và Khí quyển quốc gia của Mỹ (NOAA) công bố ngày 13/12 tại hội nghị Liên minh địa vật

Doanh nghiệp liên tiếp xả thải chưa qua xử lý ra môi trường

Nước thải chảy ra 2 ao chứa không có chống thấm, theo đường ống nhựa chôn âm dưới bờ ao chảy thẳng ra suối Tà Ly. Đoàn đã lập biên bản, thu mẫu nước thải tại cuối đường ống chảy

Ô nhiễm môi trường trong nông nghiệp

Trong lĩnh vực thủy sản, đa số vùng nuôi không có hệ thống xử lý nước và chất thải, việc kiểm soát môi trường nước và ao nuôi còn nhiều bất cập, dẫn đến lượng chất thải gây ô nhiễm