Tag: Bắc Cực

Môi trường tại Bắc Cực ngày càng xuống cấp

Đây là kết luận được đưa ra trong “Báo cáo về khí hậu Bắc Cực 2016” do Cơ quan Đại dương và Khí quyển quốc gia của Mỹ (NOAA) công bố ngày 13/12 tại hội nghị Liên minh địa vật