Tag: Hydra Trio – Atlas

Máy lọc nước sinh hoạt Hydra Trio – Atlas

Mục đích sử dụng: – Máy lọc thô gắn ngay đầu nguồn nước sử dụng cho toàn bộ căn nhà nhằm mục đích bảo vệ các thiết bị và đồ dùng trong nhà – Loại bỏ các tạp chất, cặn